Monday, March 6, 2017

TUESDAY OF THE 1ST WEEK OF LENT


MATEO 6:7-15. UNSA MAN ANG MAAYONG PAAGI SA PAG-AMPO? Si Hesus miingon, “Kon kamo mag-ampo, ayaw gamita ang daghang pulong sama sa gibuhat sa mga pagano nga nagtoo nga pinaagi sa daghang pulong sila pagadunggon.” Tukma kining pahimangno ning panahon sa Kwaresma kanus-a kita giawhag sa pagpalawom sa atong pag-ampo. Diha sa pag-ampo, dili ang gidaghanon sa mga pulong maoy importante kondili ang kamatinud-anon sa atong kasingkasing. Angay kitang mogahin og panahon sa pagpaminaw ug pagpamalandong sa mga Pulong sa Dios. Dili kinahanglan nga kita ang magsigi'g yawit kay, matod pa ni Hesus, ang Dios Amahan nasayod nang daan kon unsa ang atong gikinahanglan. Adunay nagsulat, “God is the best listener. You don’t have to shout or cry out loud because He hears even the silent prayer of a sincere heart.”

No comments: