Wednesday, March 15, 2017

THURSDAY OF THE 2ND WEEK OF LENT


LUKAS 16:19-31. UNSA MAY ANGAY’NG BANTAYAN SA MGA ADUNAHAN? Sa sambingay ni Hesus, ang dato gisilotan dili tungod kay siya adunahan kondili tungod kay siya nabutahan sa bahandi nga iyang gihuptan. Ang dato wala may gihimong daotan ngadto kang Lazaro, apan wala usab siyay gibuhat nga maayo para ning makalolooy nga tawo. Ang iyang pagbaliwala sa tawo nga naglisod maoy nagdala kaniya ngadto sa dapit nga puno sa kasakit. Kining sambingay usa ka pasidaan sa mga adunahan. Kon ikaw magrasyahan, ayaw paghunahuna sa imong kaugalingon katagbawan lamang. Hunahunaa usab ang imong mga kabos nga silingan ug tabangi sila sa pagpangitag kabuhi-an. Nindot ang panultihon nga nag-ingon, “When God blesses you financially, do not raise your standard of living, raise your standard of giving.”

No comments: