Monday, March 13, 2017

WEDNESDAY OF THE 2ND WEEK OF LENT


MATEO 20:17-28. KINSA MAN ANG MAS HALANGDON, ANG GISILBIHAN O ANG NAGSILBI? Sa mata sa kalibotan, ang gisilbihan mao ang agalon, ang pangulo, o ang hari. Daghan ang nagtinguha nga mahimong dakong tawo aron maoy hangdon ug alagaran sa katawhan. Apan, lahi ang panan-aw sa Ginoo kabahin niini. Sa mga tinun-an nga nag-ambisyon sa labing halangdong pwesto, si Hesus nag-ingon: “Si bisan kinsa ang buot mahimong dako diha kaninyo magpakahimong inyong alagad.” Nga sa ato pa, ang nagsilbi, dili ang gisilbihan, maoy halangdon para sa Ginoo. Kitang tanan puwede nga mahimong dako tungod kay kada usa adunay katakos sa pag-alagad. Diha sa pagtabang sa uban, kalipay ang atong makaplagan. Sakto si Mahatma Gandhi sa iyang pag-ingon, “The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others.”

No comments: