Monday, March 13, 2017

TUESDAY OF THE 2ND WEEK OF LENT


MATEO 23:1-12. SAYOP BA ANG PAGTAWAG SA USA KA TAWO OG “MAGTUTUDLO”, “AMAHAN”, UG “PANGULO”? Ang pagdili ni Kristo sa pagtawag ni bisan kinsa dinhi sa yuta nga “Magtutudlo”, “Amahan”, ug “Pangulo” usa ka paagi sa pagsulti nga gipalabi-an (hyperbole) aron sa pagtudlo og mahinungdanong mga punto. Dili tuyo ni Hesus nga bawalan kita sa pagtawag sa atong titser og “magtutudlo”, o sa atong tatay og “amahan”, o sa atong presidente og “pangulo” tungod kay kini gibuhat man sa mga matarong nga tawo sa iyang panahon. Ang iyang tumong mao ang pagsaway sa kinaiya nga mag-apas lamang sa mga titulo ug pasidungog. Gisaway usab niya ang batasan nga mapasigarbohon ug mapahitas-on. Sakto ang giingon: “It’s not the honors and titles that is of ultimate importance. It’s what resides inside.”

No comments: