Saturday, March 25, 2017

FEAST OF THE ANNUNCIATION


LUKAS 1:26-38. UNSA MAN ANG PAAGI SA PAGPANGLUWAS SA DIOS? Diha sa misteryo sa Pagpahibalo kang Maria, atong masabtan nga wala luwasa sa Dios ang kalibotan nga nag-inusara. Iyang pagbuot nga modapit og tawo nga mahimong kauban sa buhat sa pagpangluwas. Si Maria maoy modelo sa usa ka tawo nga mapaubsanong nisanong sa pagtawag sa Dios. Ang iyang pagtubag, “Sulugoon ako sa Dios, matuman unta dinhi kanako ang imong gisulti”, sayon paminawon pero dili sayon buhaton. Usa kadto ka masaligong pagtahan sa tibuok kinabuhi aron mag-alagad sa Dios. Tungod sa “Oo” ni Maria, nadawat nato si Hesus nga mao ang atong kaluwasan. Adunay nag-ingon, “What a wonderful world it could be if people would cooperate with each other, but it would be a still more wonderful world if more people would cooperate with God.”

No comments: