Friday, March 24, 2017

FRIDAY OF THE 3RD WEEK OF LENT


MARCOS 12:28-34. UNSAON MAN NATO PAGHIGUGMA ANG DIOS NGA DILI NATO MAKITA? Usa ka paagi mao ang pagsimba Kaniya diha sa Santos nga Misa ug sa atong mga pag-ampo. Pinaagi niini atong giila ang Iyang kahalangdon isip Dios ug ang Iyang kamahigugmaon isip Amahan. Dugang pa, atong mapakita ang atong gugma sa Dios diha sa pag-amping sa Iyang kabuhatan sama sa kalasangan, kadagatan, ug kahanginan. Ug sa katapusan, ang gugma sa Dios atong mapadayag pinaagi sa paghigugma sa atong mga silingan. Ang silingan dili lamang ang tapad nato’g pinuy-anan kondili sila nga nagmasulob-on, nasakit, naproblema, ug naglisod sa kinabuhi. Sa pagtabang kanila, sama ra nga ang Dios maoy atong gialagaran. Sakto ang giingon: “You cannot love your brother across the world, if you do not love your neighbor across the street.”

No comments: