Friday, March 31, 2017

SATURDAY OF THE 4TH WEEK OF LENT


JUAN 7:40-53. UNSA MAY ATONG BUHATON KON KITA HULGA-ON TUNGOD SA ATONG PAGBUHAT OG MATARONG? Ang tawo nga magsulti sa kamatuoran ug magbuhat sa angay’ng buhaton makasuko sa mga tawong daotan. Dili kalikayan nga adunay manglutos ug manghulga kaniya sama sa nahitabo sa mga propeta. Ingon usab niini ang nasinati ni Kristo batok sa kadagkoan sa mga pari ug mga Pariseo. Apan, haloyo sa mga pagpanghulga, ang mga propeta ug si Hesus wala mohunong sa ilang pagsangyaw sa kamatuoran ngadto sa katawhan. Kining ebanghelyo magdasig kanato sa pagbarog sa kamatuoran ug sa paghimog mga lakang alang sa kabag-ohan, kalinaw, hustisya ug kaangayan, uban sa pagsalig sa panabang sa Dios. Nindot ang giingon: “He who kneels before God can stand before anyone.”

No comments: