Sunday, April 2, 2017

5TH SUNDAY OF LENT (YEAR A)


JUAN 11:1-45. SA UNSA MAN NGA KAMATAYON KITA ANGAY PAGABANHAWON? Adunay duha ka matang sa kamatayon: Ang una mao ang kamatayon sa lawas. Mao kini ang nahitabo kang Lazaro nga namatay apan gibanhaw ni Kristo. Kita karon naglaum nga sa pag-abut sa katapusang panahon, buhaton ni Kristo kanato ang iyang gibuhat kang Lazaro. Ug ang ikaduha mao ang kamatayon sa kasingkasing. Mao kini ang nahitabo sa katawhan sa Israel sa dihang sila nabilanggo sa Babilonia sa daghang katuigan. Nawad-an na sila og paglaum. Ang Dios nagpadala sa iyang Espiritu aron banhawon ang kasingkasing sa mga Israelita pinaagi sa paghatag kanilag paglaum. Si Norman Cousins nag-ingon, “Death is not the greatest loss. The greatest loss is what dies inside while we live.” Mag-ampo kita nga banhawon sa Dios karon ang atong mga kasingkasing.

No comments: