Tuesday, April 4, 2017

WEDNESDAY OF THE 5TH WEEK OF LENT


JUAN 8:31-42. GAWASNON KA BA O ULIPON? Diha sa ebanghelyo si Hesus nagtudlo nga ang tawo nga anaa sa kamatuoran gawasnon, pero ang makasasala ulipon sa sala. Pinasikad sa kasinatian, tinuod ang giingon ni Hesus. Ang tawo nga magpuyo sa kamatuoran walay kahadlokan. Masaligon siya nga maglakaw atubangan sa publiko ug wala siyay kaulawan. Makatulog siya og maayo tungod kay malinawon ang iyang konsensya. Sa laing bahin, ang tawo nga magpuyo diha sa sala kanunay'ng mabalisa. Madudahon siya kang bisan kinsa tungod kay mahadlok siya nga mahibaloan ang iyang binuhatan. Mura siya'g binilanggo tungod kay dili niya mapagawas ang iyang tinuod nga pagkatawo. Adunay nakasulat sa Billboard: “Freedom FROM sin, not Freedom TO sin.” Sakto. Ang atong gikinahanglan mao ang kagawasan gikan sa sala, dili kagawasan sa pagpakasala.

No comments: