Wednesday, April 19, 2017

THURSDAY OF THE 1ST WEEK OF EASTER


LUKAS 24:35-48. UNSA MAY GUSTO SA NABANHAW’NG KRISTO NGA ATONG ISANGYAW NGADTO SA KALIBOTAN? Sa iyang pag-ingon, “Kamo mga saksi niining mga butanga”, buot ni Kristo nga pamatud-an nato ang misteryo sa iyang kasakit ug pagkabanhaw. Siya usa ka Dios nga buhi. Gisakit siya ug gipatay sa mga daotan, apan wala siya magpabilin sa lubnganan. Nagmadaugon siya batok sa sala ug sa kamatayon, ug tungod niini, kita makalaum na sa kinabuhing dayon. Dugang pa niini, buot ni Kristo nga atong isangyaw ang kapasayloan sa mga sala sa tanan nga maghinulsol tungod sa iyang paghalad sa kinabuhi didto sa krus. Sanglit kita maoy unang nakasinati sa pasaylo sa Nabanhaw'ng Ginoo, kita ang magdasig sa uban sa pagdawat sa kapasayloan sa Dios diha sa sakramento sa kompisal.

No comments: