Tuesday, April 18, 2017

TUESDAY OF THE 1ST WEEK OF EASTER


JUAN 20:11-18. UNSA MAN KABILILHON ANG ATONG PANGALAN UG PAGKATAWO? Diha pa nailhi ni Maria Magdalina ang Nabanhaw'ng Ginoo sa dihang gitawag siya niini ginamit ang iyang ngalan nga “Maria”. Tinuod gayod ang panultihon nga nag-ingon, “A person’s name is to that person the sweetest sound of all.” Ang Salmo (147:4) nagsangyaw nga ang Dios nasayod sa gidaghanon sa kabitoonan ug tagsatagsa kanila gihatagan niyag ngalan. Apan labaw niini, ang libro ni Isaias (49:16) nagmatuod nga ang pangalan sa matag tawo nahisulat sa mga palad sa Dios. Ingon niana kanindot ang pag-ila sa Dios sa matag usa kanato. Giingnan sa Nabanhaw’ng Kristo si Maria nga kining Dios diin Siya mopauli mao ang atong Dios ug Amahan. Kining mga kamatuoran angayng magdasig kanato sa paghatag og dakong bili sa atong kaugalingon isip mga anak sa Dios.

No comments: