Tuesday, April 18, 2017

MONDAY OF THE 1ST WEEK OF EASTER


MATEO 28:8-15. KINSA MAY ANGAY TAHASAN SA BUHAT SA PAGSANGYAW – ANG MGA BABAYE O MGA LALAKI? Ang mga Hudiyo walay pagsalig sa mga pulong sa usa ka babaye; dili gani nila dawaton ang testimoniya niini diha sa ilang mga korte. Mao kini ang gitawag og “prejudice against women”. Apan diha sa ebanghelyo, si Kristo mipili og mga babaye isip unang magsasangyaw sa Iyang Pagkabanhaw ngadto sa uban. Sa ato pa, wala diay sa pagka-babae o pagka-lalaki ang basihan kon kinsay angay saligan. Si Kristo nagdapit kanatong tanan nga mahimong iyang magsasangyaw sa kalibotan. Si Pope Francis mipasabot niini: “To evangelize is to make the kingdom of God present in our world. Jesus wants evangelizers who proclaim the good news not only with words, but above all by a life transfigured by God’s presence.”

No comments: