Friday, April 21, 2017

FRIDAY OF THE 1ST WEEK OF EASTER


JUAN 21:1-14. UNSA MAN KADAKO ANG PAGSALIG SA DIOS KANATO? Gisugo sa Nabanhaw'ng Ginoo ang mga apostoles sa pagtaktak sa ilang pukot sa tuong dapit sa sakayan. Ug didto nakakuha sila og daghang isda. Dili nato kalimtan nga sa sinugdanan sa Iyang pagsangyaw, gisugo usab ni Hesus si Pedro sa pagtaktak sa ilang pukot. Ug human nila nakuha ang daghang isda, giingnan siya ni Hesus, “Sugod karon managat na kamo og mga tawo” (Lukas 5:4-11). Ang gisugo ni Hesus sa sinugdanan, gisugo niya pag-usab human sa Iyang pagkabanhaw. Ngano man? Kini tungod kay gusto ni Hesus nga hatagan og bag-ong kahigayonan ang mga apostoles nga nibiya kaniya sa kalbaryo. Nindot ang giingon sa usa ka magsusulat, “God gives us two gifts: one is choice, the other is chance. The choice of a good life and the chance to make it the best.”

No comments: