Thursday, April 13, 2017

HOLY THURSDAY


JUAN 13:1-15. UNSA MAN ANG LITURHIYA NGA ATONG GISAULOG SA HUWEBES SANTO? Ang liturhiya ning adlawa naghandum sa duha ka mahinungdanong hitabo: Ang pagtukod ni Hesus sa Eukaristiya ug ang Iyang paghugas sa tiil sa mga apostoles. Sa pagtukod sa Eukaristiya, si Hesus miingon, “Buhata ninyo kini aron paghandum Kanako.” Human sa paghugas sa mga tiil, miingon siya, “Kon ako nga inyong Ginoo ug Magtutudlo naghugas sa inyong mga tiil, paghinugasay usab kamo sa inyong mga tiil.” Duha kini ka kasugoan nga nahilambigit pag-ayo ug dili pwede nga tumanon nga wala ang usa. Ang pagsaulog sa Eukaristiya maoy magdasig kanato sa pag-alagad sa usag-usa. Ug ang paghigugma ug pagtabang sa isigkaingon maoy maghatag og kahulogan sa atong pagsaulog sa Santos nga Misa.

No comments: