Tuesday, April 11, 2017

HOLY TUESDAY


JUAN 13:21-33, 36-38. UNSA MAY ANGAY NATONG BUHATON KON KITA MAKAAMGO SA ATONG PAGKAMASALAYPON? Ang pagbudhi ni Judas kang Kristo gihinuklogan ug giplano; samtang ang kang Pedro bunga sa iyang kahuyang ug kalisang samtang siya nagsud-ong sa gisakit niyang Ginoo. Sa dihang nakaamgo sila sa kangil-ad sa ilang nabuhat, si Judas nawad-ag paglaum ug naghikog; si Pedro nagbasol ug naglaum sa pasaylo sa Ginoo. Ning Kwaresma, kita gipahinumduman sa atong pagkamakasasala ug gi-awhag nga maghinulsol. Si Pedro, dili si Judas, maoy atong sundon. Dili kita angay mawad-ag paglaum sa atong kaluwasan. Sakto ang panultihon: “No matter how long you have traveled in the wrong direction, you always have the choice to turn around.” Hinumduman nato nga adunay Dios nga puno sa gugma ug kalooy.

No comments: