Thursday, March 16, 2017

SATURDAY OF THE 2ND WEEK OF LENT


LUKAS 15:1-3, 11-32. UNSA MAY KALAINAN SA KASINGKASING NGA MALOLOY-ON UG SA KASINGKASING NGA MADINUMTANON? Diha sa sambingay, atong masabtan nga ang maloloy-ong kasingkasing modawat pagbalik sa usa ka makasasala nga maghinulsol, andam magpasaylo, dili manudya, ug dili manimalos. Ingon niini ang kasingkasing sa Dios. Sa laing bahin, ang madinumtanon dili makig-uli sa makasasala, kusog magkwenta, gustong mosilot ug manimalos. Dili ba ingon niini ang kasingkasing sa kadaghanan kanato? Sama kita sa magulang nga anak diha sa sambingay nga dili modawat sa igsoon nga nakasala, bisan kon kini nagbasol na. Matod pa sa panultihon, “It takes a strong person to say sorry, but it takes an even stronger person to forgive.” Ning kwaresma hatagan unta kita sa Dios og kaisog sa pagpasaylo sa atong isigkatawo.

No comments: