Thursday, June 1, 2017

FRIDAY OF THE 7TH WEEK OF EASTER


JUAN 21:15-19. UNSAON MAN NATO PAGPAKITA ANG ATONG GUGMA SA GINOO? Kada adlaw atong mapabati sa Dios ang atong gugma pinaagi sa pagdayeg ug pagpasalamat Kaniya diha sa atong mga pag-ampo ug pagsimba. Mahimo usab nato kini pinaagi sa atong pagtuman sa Iyang mga kasugoan. Sa ebanghelyo karon gipangutana ni Hesus si Pedro kon kini nahigugma ba kaniya. Ang tubag ni Pedro, “Oo, Ginoo, gihigugma ko ikaw.” Ug miingon si Hesus, “Atimana ang akong mga karnero.” Atong masabtan dinhi nga ang gugma sa Ginoo mapakita usab nato diha sa atong pag-amping sa Iyang katawhan. Mahimo nato kini pinaagi sa atong matinud-anong pagpangalagad sa isigkatawo, ilabina sa mga nanginahanglan og tabang. Us aka magsusulat nag-ingon: “Nothing you do in this life ever matter, unless it is about loving God and the people He has made.”

No comments: