Friday, June 9, 2017

FRIDAY OF THE 9TH WEEK IN ORDINARY TIME


MARCOS 12:35-37. UNSA MAY ATONG PAGTAN-AW KANG HESUS? Ang mga Hudiyo nagtudlo nga ang Mesiyas tawgo’g “Anak ni David”. Sanglit si David naila nga pinakabantogang hari sa Israel, ang mga Hudiyo nagtuo nga ang muabot nga Mesiyas, sama kang David, maoy mobuntog sa tanan nilang kaaway. Si Hesus mipasabot nga siya labaw pa sa Anak ni David kay siya Anak sa Dios, nga mobuntog dili sa mga hari ug sundalo ning kalibotan kondili kang Satanas nga naghari sa kasingkasing sa mga tawo. Sama sa mga Hudiyo, naghunahuna kita nga si Kristo maoy mosulbad sa atong mga problema, apan wala nato siya tugoti nga maghari sa atong kasingkasing. Adunay nagpahinumdum: “God created a void in your heart that is only His to fill. When life becomes, meaningless, boring and hard it’s because we’ve been filling it with anything but Him.”

No comments: