Thursday, June 1, 2017

SATURDAY OF THE 7TH WEEK OF EASTER


JUAN 21:20-25. ANGAY BA KITANG MASINA SA KAHIMTANG SA UBAN? Si Pedro nangutana kang Hesus kon unsay mahitabo kang Juan, ang pinalanggang tinun-an. Sa wala pa kini mahitabo, gipanagna ni Hesus ang umaabot nga kasakit nga masinati ni Pedro. Labing siguro nakapangutana si Pedro, “Ako lang ba diay ang pagasakiton Ginoo? Siya diay?” Apan giingnan siya ni Hesus, “Kon tugotan ko siyang mabuhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo niini.  Sunod kanako.” Atong masabtan sa mga pulong ni Hesus nga dili siya buot nga masina kita sa usag-usa. Ang tanan iyang pinangga ug ang tanan gitawag nga mosunod kaniya bisan sa malisod nga dalan. Ang dakong hagit mao ang pagsalig. Nindot ang tambag sa usa ka magsusulat: “God is God. He knows what He is doing. When you can’t trace His hand, trust his Heart.”

No comments: