Friday, June 9, 2017

SATURDAY OF THE 9TH WEEK IN ORDINARY TIME


MARCOS 12:38-44. KINSA MAN ANG TAWO NGA MAKAPAHIMUOT SA DIOS? Gisaway ni Kristo ang mga magtutudlo sa Balaod tungod kay haloyo sa ilang tag-as nga mga pag-ampo, nanlupig sila sa mga biyuda ug nangilog sa ilang mga katigayonan. Para kang Kristo, ang pag-ampo sa mga tawo wala gayoy bili kon sila magdaugdaug o magpahimulos sa ilang isigkaingon. Importante kini nga pahimangno tungod kay daghan kanato maayo lang mosimba, apan sa mga silingan kulang og gugma. Ang makalipay sa Ginoo mao ang tawo nga maampoon ug mahigugmaon. Ang Libro ni Tobit nagtudlo: “Prayer and fasting are good, and so is almsgiving accompanied by righteousness. . . It is better to give alms than to store up gold; for almsgiving saves one from death and expiates every sin” (12:8).

No comments: