Tuesday, June 27, 2017

TUESDAY OF THE 12TH WEEK IN ORDINARY TIME


MATEO 7:6, 12-14. SA DALAN SA KINABUHI, UNSA MAY ATONG PILION – ANG MASAYON O ANG MALISOD? Si Hesus nagtudlo kanato sa pagpili sa higpit nga dalan, dili sa luag. Ang luag nga dalan mao ang kinabuhi nga walay kaakohan, puro katapol, kanunay’ng lulinghayaw, ug daghang bisyo. Daghang tawo ang mopili niini. Ang maong dalan, matod ni Kristo, magdala kanato sa kangitngit ug kamatayon. Sa laing bahin, ang higpit nga dalan mao ang kinabuhi sa pagpugong ug pagdisiplina sa kaugalingon, sa pagpaningkamot, pagtrabaho ug pagpanerbisyo. Para kang Kristo, kini ang dalan nga magdala kanato sa kahayag ug kinabuhi. Busa, ang higpit nga dalan maoy atong pili-on, bisan tuod dili daghan ang mosubay niini. Kay matod pa sa panultihon, “It’s better to walk alone, than with a crowd going in the wrong direction.”

No comments: