Tuesday, June 27, 2017

SOLEMNITY OF SAINT JOHN THE BAPTIST


LUKAS 1:57-66, 80. UNSA MAY PAGTULON-AN NGA ATONG MAKAT-ONAN GIKAN SA PAGKATAWO NI SAN JUAN MAGBUBUNYAG? Tungod sa iyang madasigong pagwali ug pagpamunyag, daghan ang nagtoo nga si Juan mao na ang gipaabot nga Mesiyas? Mahimo ni Juan nga pahimuslan ang sayop nga pagtoo sa mga tawo para sa iyang personal nga interes. Apan, wala niya kini buhata. Hinoon, miingon siya, “Dili ako ang inyong gipaabot. Adunay mosunod kanako, ug dili ako takos bisan gani sa paghubo sa iyang sandalyas.” Si Juan maoy tawo nga dili mapahimuslanon. Niila siya nga adunay Dios, nga maoy tag-iya sa tanan ug maoy angay'ng pasidunggan. Nasabtan niya ang giingon ni Marcus Tullios Cicero, usa ka bantogang pilosopo: “Next to God we are nothing. To God we are everything.”

No comments: