Friday, June 9, 2017

MONDAY OF THE 9TH WEEK IN ORDINARY TIME


MARCOS 12:1-12. KINSA MAN ANG TAG-IYA SA TANAN NING KALIBOTAN? Ang Sambingay sa mga Saop magpahinumdum kanato nga ang Dios maoy tag-iya sa tanang mga butang. Matod pa sa Salmo: “The earth is the Lord’s and everything in it; the world and those who live in it” (24:1). Nindot kini nga pahimangno tungod kay daghang mga tawo ang nagkinabuhi nga murag maoy tag-iya – laog ug hakog, mapahimuslanon ug abusado - sa mga butang ning kalibotan. Tinuod man nga ang tawo maoy pinakabililhon sa tanang mga binuhat, ug tungod kaniya, gihalad sa Ginoo ang iyang kinabuhi. Apan, dili nato kalimtan nga ang mga mananap, kakahoyan, kadagatan, ug kahanginan mga binuhat usab sa Dios. Iyang gipiyal sa tawo ang kabuhatan ug kinaiyahan dili lamang aron gamiton, kondili aron usab ampingan ug palamboon.

No comments: