Wednesday, June 21, 2017

MONDAY OF THE 11TH WEEK IN ORDINARY TIME


MATEO 5:38-42. UNSA MAY ANGAY NATONG BUHATON KON KITA PASAKITAN SA ISIGKAINGON? Kasagaran kanato kon masakitan maghunahuna dayon nga manimalos. Kon masumbagan o matikasan, mangita dayon kita’g paagi nga makasumbag o makapanikas og balos. Mao kini ang balaod sa “Mata bayra’g mata” nga gustong usbon ni Kristo. Siya miingon, “Kon sagpaon ang tuo mong aping, ipasagpa usab ang wala.” Nagpasabot ba kini nga ato lamang tugotan ang laing tawo nga magbalikbalik sa pagpasipala kanato? Dili. Gisulti lamang kini ni Kristo aron sa pagtudlo nga dili gayod kita angay’ng manimalos sa mga nakasala kanato. Ang pagpanimalos mopalungtad sa panag-away nga maoy hinungdan sa walay katapusang pagpasakitay. Sakto ang gisulti Martin Luther King Jr.: “Hate cannot drive away hate. Only love can do that.”

No comments: