Friday, June 23, 2017

SOLEMNITY OF THE MOST SACRED HEART OF JESUS


MATEO 11:25-30. UNSA MAY HULAGWAY SA KASINGKASING SA DIOS? Ang Salmo 103 nag-ingon: “Maluluy-on ug mahigugmaon ang Ginoo, dugay’ng masuko ug hupong sa kaayo.” Kining maong hulagway sa kasingkasing sa Dios nahatagan og katumanan diha ni Kristo. Sa iyang pagpuyo sa kalibotan, gipakita ni Kristo ang gugma ug kalooy sa Dios para sa Iyang katawhan. Ang maong gugma walay kinutoban ug gipamatud-an sa Dios pinaagi sa paghalad sa kinabuhi sa Iyang pinalangga ug bugtong Anak didto sa Krus. Kon ingon niini kadako ang gugma sa Dios kanato, unsa may atong buhaton? Ang Unang Sulat ni San Juan adunay tubag: “Maghigugmaay kita… Kon maghigugmaay kita, magpuyo kanato ang Dios ug mahingpit dinhi kanato ang iyang gugma” (4:7-16). Adunay nagsulat, “Your Lord is a fire of Love. Do not let your hearts be cold.”

No comments: