Tuesday, June 27, 2017

MONDAY OF THE 12TH WEEK IN ORDINARY TIME


MATEO 7:1-5. NGANO NGA DILI MAN KITA ANGAY’NG MAGHUKOM SA ATONG ISIGKAINGON? Si Wayne Dyer nag-ingon, “When you judge another, you do not define them, you define yourself.” Sa atong paghukom sa uban, atong gipakita ang atong daotang kinaiya, dili ang ilaha. Ang paghukom og tawo gidili ni Kristo tungod kay kini dili maayo. Matag tawo adunay lain-laing kahimtang ug matag usa lain-lain usab og kasinati-an. Dili nato hukman ang isigkatawo tungod kay wala man kita masayod sa iyang mga giagi-an sa kinabuhi. Tingali nakadungog kita’g estorya mahitungod kaniya, apan wala nato mabati ang iyang mga kasakit. Ang tawo magbuhat og daotan o maayo sa lain-laing hinungdan ug katuyoan. Ug sanglit Dios lamang maoy makakita sa kinahiladman sa tawo, Dios lamang usab ang may katungod sa paghukom kaniya.

No comments: