Wednesday, June 21, 2017

TUESDAY OF THE 11TH WEEK IN ORDINARY TIME

MATEO 5:43-48. UNSAON MAN PAGHIGUGMA ANG MGA KAAWAY? Ang labing una nga paagi sa paghigugma sa mga kaaway mao ang pag-ampo alang kanila. Unsa may atong i-ampo para kanila? I-ampo nato sila nga makakita sa kamatuoran, magmalinawon, makat-on sa pagpasaylo, mabulahan ug magmalipayon. Nga sa ato pa, atong i-ampo ang ilang kaluwasan. Ang pag-ampo alang sa kaaway gisugyot ni Kristo tungod kay kini makaayo dili lamang sa mga kaaway kondili sa atong kaugalingon usab. Pinaagi niini, kita maoy unang magmalinawon ug maluwas. Hinayhinay nga mawala kanato ang pagdumot ug ang pagtinguha sa pagpanimalos. Adunay kamatuoran ang komentaryo ni Gilbert K. Chesterton: “The Bible tells us to love our neighbors, and also to love our enemies; probably because generally they are the same people.”


No comments: