Friday, October 14, 2016

FRIDAY OF THE 28TH WEEK IN ORDINARY TIME


LUKAS 12:1-7. NGANONG DAOTAN MAN ANG PAGPAKAARON-INGNON? Ang maayong buhat, sama sa paghatag og limos, mahimong daotan kon kini atong buhaton nga pakitang-tao lamang. Bisan gani ang pagsimba mawad-ag bili kon kini atong gihimo aron lamang daygon. Ang pagpakaaron-ingnon usa ka matang sa pagpangilad sa isigkatawo. Kasagaran, ang pagpakaaron-ingnon ubanan sa daotang katuyoan. Pananglitan, magpakita ka nga matinabangon aron pili-on sa umaabot nga eleksyon, o kaha, aron magustohan sa tawo nga gi-angayan. Si Hesus nagpahimangno: “Bisan unsay gitabonan madayag, ug ang tanang tinagoan mabutyag.” Kini ang kamatuoran – mahimo nato nga malansisan ang tawo, apan dili ang Dios. Sakto ang pahimangno: “The world sees only what you do. But God knows why you do it.”

No comments: