Wednesday, October 12, 2016

WEDNESDAY OF THE 28TH WEEK IN ORDINARY TIME


LUKAS 11:42-46. UNSA MAY HALAD NGA MAKALIPAY SA GINOO? Gisaway ni Hesus ang mga Pariseo: “Pagkaalaut ninyong mga Pariseo! Naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikapulo ka bahin sa mga lamas . . .  apan nagpasagad kamo sa hustisya ug sa gugma sa Dios.” Ang paghatag sa Ginoo og bahin sa mga bunga sa atong tanum, trabaho, o negosyo usa ka maayong buhat. Pinaagi niini, atong giila nga ang Dios maoy gigikanan sa tanang grasya ug nga Siya ang angay'ng pasalamatan. Apan, mag-amping kita nga sa pagpangita’g kabuhian dili kita manikas ug mamintaha sa atong isigkatawo. Sa pagpasalamat sa Ginoo diha sa Iyang templo, nindot kaayo nga atong dalhon ang mga bunga sa limpyo natong binuhatan ug negosyo. Ang Hebreo 13:16 nag-ingon: “Do not forget to do good and to share with those in need, for such sacrifices are pleasing to God.”

No comments: