Monday, October 24, 2016

MONDAY OF THE 30TH WEEK IN ORDINARY TIME


LUKAS 13:10-17. UNSA MAY MAHITABO KON KITA MAMAKALINGKAWAS SA DAOTANG ESPIRITU? Usa ka babaye nga nagtikubo sulod sa 18 ka tuig ang gi-ayo ni Hesus. Ang “pagtikubo” naghulagway sa makasasalang kahimtang sa maong babaye. Tungod sa sala, wala siyay nawong nga ikapakita sa mga tawo. Human gitapi-on ni Hesus ang iyang kamot sa babaye, naayo kini ug nakatuyhad na. Ang “pagtuyhad” naghulagway sa bag-ong kinabuhi nga naangkon sa babaye tungod sa panabang ni Hesus. Kining ebanghelyo maghagit kanato sa pagbiya sa sala nga maoy maghatag og kabug-at sa atong kinabuhi, ug sa pagduol kang Kristo nga maoy magluwas kanato gikan sa daotang espiritu. Sakto ang giingon: “A true Christian desires to be free from sin, not to sin freely.” Kon malikayan nato ang pagpakasala, makaatubang kita sa katilingban nga walay kaulawan.

No comments: