Sunday, October 16, 2016

MONDAY OF THE 29TH WEEK IN ORDINARY TIME


LUKAS 12:13-21. ANGAY BA NATONG AWAYAN ANG KABTANGAN NGA KALIBOTANON? Subo palandongon nga adunay managsilingan, managhigala, o gani managsoon nga mag-away tungod sa yuta o bahandi nga ilang giilogan. Ang sambingay ni Kristo angay nilang pamalandongan. Usa ka tawo ang naghunahuna nga magpahayahay na lang tungod kay daghan na kaayo ang iyang natigom nga bahandi. Pero, usa ka adlaw niana ang Dios nag-ingon sa maong tawo “Oy, buang! Karong gabhiona mamatay ka; kinsa naman unya ang manag-iya sa bahandi nga imong gitigom?” Pinaagi sa maong sugilanon, gitudloan kita ni Kristo nga dili manghambog ug dili maglinaog sa bahandi. Adunay panultihon: “No matter how big your house is, how big your bank account is, the grave is still going to be the same size – Stay Humble!”

No comments: