Friday, October 7, 2016

SATURDAY OF THE 27TH WEEK IN ORDINARY TIME


LUKAS 11:27-28. KINSA MAN ANG LABING BULAHAN KANATONG TANAN? Dihay miingon kang Kristo: “Bulahan ang babaye nga maoy nagsabak ug nagpasuso kanimo.” Apan gitubag kini niya: “Bulahan hinoon sila nga namati sa Pulong sa Dios ug nagtuman niini.” Kining gisulti ni Hesus wala makapaubos sa dignidad sa iyang inahan nga si Santa Maria. Gani, kini naghimo sa Mahal nga Birhen nga mas dalaygon tungod kay siya man ang labing nindot nga modelo sa usa ka tawo nga kanunay maminaw sa mensahe sa Dios ug magpuyo niini sa iyang kinabuhi. Kining ebanghelyo nagpahimangno kanato nga ang pagka-bulahan wala sa estado o sa dungog sa tawo kondili sa iyang pagkamatinud-anon sa Dios. Matod pa, “To know the will of God is the greatest knowledge. To do the will of God is the greatest achievement.”

No comments: