Tuesday, October 25, 2016

WEDNESDAY OF THE 30TH WEEK IN ORDINARY TIMELUKAS 13:22-30. DIYOTAY RA BA ANG MALUWAS? Imbis tubagon ang maong pangutana, si Kristo miingon, “Paningkamot kamo nga makasulod sa hip-ot nga pultahan.” Unsa man ang gipasabot sa “hip-ot nga pultahan”? Sa ebanghelyo ni San Juan, si Hesus nag-ingon, “Ako ang pultahan. Ang tanan nga mosulod agi kanako makaangkon og kaluwasan” (10:9). Si C.S. Lewis nag-ingon: “One road leads home and a thousand roads leads into the wilderness.” Ang dalan sa kaparotan daghan kaayo; luag ug sayon, walay tulubagon ug balaod nga sundon. Apan ang dalan sa kinabuhi usa ra – ang dalan ni Kristo. Ang pagsubay sa maong dalan malisod tungod kay nagpasabot kini og paghikalimot sa kaugalingon ug pagpas-an sa krus. Apan kini ang dalan nga magdala kanato sa kaluwasan.

No comments: