Sunday, October 2, 2016

MONDAY OF THE 27TH WEEK IN ORDINARY TIMELUKAS 10:25-37. HAIN MAN NING DUHA ANG MAS BILILHONG PANGUTANA: “KINSA MAN ANG AKONG SILINGAN?” O “UNSA MAN AKO NGA MATANG SA SILINGAN?” Ang una maoy gipangutana sa magtutudlo sa balaod. Daghan kanato mas mopili ning pangutanaha kay kini magtuki man sa laing mga tawo. Kinsa man ang akong silingan? Kinsa man kanila ang angay’ng higugmaon o kaloy-an. Ang ikaduhang pangutana nagagikan kang Kristo ug maoy Iyang gusto nga atong ipangutana sa kaugalingon. Unsa man ako nga matang sa silingan ngadto sa uban? Daghan kanato dili ganahan ning pangutanaha tungod kay kini maghagit man kanato sa pagtan-aw sa kaugalingon. Unsa man ako kamahigugmaon? Molihok ba ako aron pagtabang sa mga naglisod? Si Henri Nouwen nag-ingon, “We become neighbors when we are willing to cross the road for one another.”

No comments: