Wednesday, October 12, 2016

THURSDAY OF THE 28TH WEEK IN ORDINARY TIME


LUKAS 11:47-54. KINSA MAN ANG MAAYONG MAGTUTUDLO? Ang mga magtutudlo sa Balaod gitahasan sa pagpasabot sa kahulogan sa Balaod ngadto sa katawhan sa Dios. Dako ang ilang papel sa kinabuhing moral sa mga tawo. Apan, gisaway sila ni Hesus tungod kay wala man nila sunda ang espiritu sa Balaod ug nahimo silang babag sa mga tawo nga makatuman sa kabubut-on sa Dios. Kining ebanghelyo usa ka dakong hagit sa mga ginikanan, mga magtutudlo, ug mga pangulo sa Simbahan. Anaa kanila ang katungdanan sa pagpasabut sa kabubut-on sa Dios ngadto sa mga anak, mga estudyante, ug mga parokyano. Matuman nila kini kon sila makamaong mag-ampo, mamalandong ug magpuyo sa Kristohanong pagtulon-an nga ilang itudlo. Adunay panultihon: “A good teacher is like a candle – it consumes itself to light the way for others.”

No comments: