Monday, October 3, 2016

TUESDAY OF THE 27TH WEEK IN ORDINARY TIMELUKAS 10:38-42. UNSAON MAN NATO PAGDAWAT SI KRISTO DIHA SA ATONG KINABUHI? Ang Dios buot mosulod dili lamang sa atong mga panimalay kondili diha sa atong kasingkasing. Ikalipay pag-ayo ni Kristo kon kita, sama kang Maria, nga igsoon ni Marta, modawat kaniya ug mohatag og panahon aron maminaw sa iyang mga Pulong. Mahimo nato kini pinaagi sa paggahin og mga tinakdang oras sulod sa adlaw aron mag-ampo, magbasa ug mamalandong sa Pulong sa Dios. Himoon natong makanunayon ang pag-ampo dili aron kita madunggan sa Ginoo kondili, labaw sa tanan, aron kita makadungog kaniya. Ang Iyang mensahe, dili ang ato, maoy labing importante. Adunay nindot nga panultihon: “God speaks to those who take time to listen. Ang He listens to those who take time to pray.”

No comments: