Friday, October 14, 2016

SATURDAY OF THE 28TH WEEK IN ORDINARY TIME


LUKAS 12:8-12. UNSA MAN KITA KAISOG MOBAROG SA ATONG PAGTOO? Si Hesus miingon, “Bisan kinsay moangkon atubangan sa katawhan nga siya akoa, mao usab ang buhaton kaniya sa Anak sa Tawo atubangan sa mga anghel sa Dios.” Para sa unang mga disipulo, ang pag-ingon nga “Kristiyano Ako” nagpasabut og pagbiya sa pamilya, pagsunod og kinabuhi nga adunay pagsakripisyo, ug pag-atubang sa mga pagpanglutos. Kon ingon niini ang dangatan sa mga sumusunod ni Kristo karon, aduna ba kaha kitay kaisog nga mahimong Kristiyano? Makaya ba kaha nato nga bisan gamay nga pagsuway moreklamo naman ta? Aron ilhon kita ni Kristo didto sa langit kinahanglan nga mailhan kita nga tinuod nga Kristiyano dinhi sa yuta. Adunay nag-ingon, “If you believe in Christ and call yourself a Christian, your actions should show it.”

No comments: