Friday, October 21, 2016

SATURDAY OF THE 29TH WEEK IN ORDINARY TIME


LUKAS 13:1-9. UNSA MAY GILAOMAN SA DIOS GIKAN KANATO NING KALIBOTAN? Ang sambingay sa Kahoy’ng Igera nagtudlo nga ang Dios, nga maoy tag-iya sa parasan, gusto nga kita mamunga’g daghang kaayohan. Ang Dios masubo kon kita dili magmabungahon, kon kita dili makahimo’g maayo sa katilingban,o kon kita dili makapaambit sa Iyang gugma ngadto sa uban. Kon kita walay mahimong kaayohan, angay na kitang wagtangon, sama sa kahoy nga angay nang putlon. Pero, si Hesus, nga maoy atong Tig-amoma, puno sa kalooy ug pasensya kanato. Gidasig niya kita karon sa pagbiya sa daotang binuhatan ug pagsugod og bag-ong kinabuhi. Matod pa, “We bear fruit when the characteristics of Jesus are evident in our life.” Busa, puy-an nato ang mga hiyas ni Kristo aron kita makapamunga og maayo.

No comments: