Monday, May 30, 2016

FEAST OF THE VISITATION OF THE BLESSED VIRGIN MARY (YEAR C)


LUKAS 1:39-56. NGANONG SAULOGON MAN NATO ISIP PIYESTA SA SIMBAHAN ANG PAGDUAW NI MARIA KANG ISABEL NGA IYANG PARYENTI? Si Maria nagdali pag-adto sa Judea dili aron magbakasyon kondili aron sa pag-ayuda kang Isabel nga nagsabak sa tigulang nga pangedaron. Ang maong pagduaw dili sayon tungod kay si Maria nagsabak usab ug ang Judea medyo layo gikan sa Nazaret. Apan wala baliha ni Maria ang iyang kalisod tungod kay nasayod siya nga ang iyang paryenti mas naglisod pa kay kaniya. Kining talagsaong ehemplo magdasig kanato sa pagduaw og higala o silingan nga nanginahanglan og tabang. Sama sa gihimo ni Maria, ang atong pagbisita maoy usa ka buhat sa gugma ug pakighiusa sa malisod nga kahimtang sa uban. Si Henri Nouwen nag-ingon: “We become neighbours when we are willing to cross the road for one another.”

No comments: