Tuesday, May 24, 2016

WEDNESDAY OF THE 8TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MARCOS 10:32-45. UNSA MAN ANG MGA NAG-UNANG AMBISYON SA ATONG KINABUHI? Daghan ang mangandoy nga mahimong inila o dako sa katilingban. Aron sa pagkab-ot niini, maninguha kita nga ma-edukar, maadunahan, ug mangulo. Wala may daotan niini, basta pagaubanan lamang kini og saktong kinaiya, binuhatan ug katuyoan. Ang atong edukasyon, bahandi, ug gahum sa katilingban dili angay nga makapahimo natong mapahitas-on ug mapahimuslanon. Hinoon, ato kining gamiton sa pag-alagad sa uban. Si Henry Ward Beecher nag-ingon, “Greatness lies not in being strong but in the right use of strength.” Nahisubay kini sa gitudlo ni Hesus, “Kon usa kaninyo buot madakong tawo, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan.” Sa mata sa Ginoo, ang pinakadungganon mao ang tawo nga mapaubsanon, matarong ug maalagaron.

No comments: