Thursday, May 19, 2016

FRIDAY OF THE 7TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MARCOS 10:1-12. NGANONG DILI MAN ANGAY TUGOTAN ANG DIBORSYO? Ang Simbahan nagsunod sa gisugo ni Hesus nga nag-ingon: “Dili angay bulagon sa tawo ang gihiusa sa Dios.” Gidili sa Ginoo ang diborsyo tungod kay nasayod siya nga ang maong buhat dili maghatag og kaayohan sa tawo. Ug napamatud-an kini sa daghang kasinati-an. Sa mga nasud nga adunay diborsyo, ang mga magtiayon magpuyo nga walay kasiguroan sa gugma sa ilang kapikas. Kanunay silang mabalaka tungod kay nasayod sila nga bisan unsang orasa pwede silang biyaan sa tawo nga ilang gihigugma. Dili lang ang magtiayon maoy mobati niini kondili ang mga anak usab. Ang mga bata magpuyo nga walay kasiguroan sa lig-on ug makanunayong suporta sa ilang mga ginikanan. Ang maong kahimtang dili makaayo sa kinatibuk-ang pagtubo sa mga kabataan.

No comments: