Monday, May 23, 2016

TUESDAY OF THE 8TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)MARCOS 10:28-31. UNSA MAY MAPAABOT SA TAWO NGA MAGHIMO’G SAKRIPISYO SA NGALAN NI KRISTO? Si Pedro miingon sa Ginoo, “Nasayod ka nga gibiyaan namo ang tanan ug misunod kanimo.” Sa pagsulti niini, tabla ra siyang nangutana sa Ginoo, “Unsa may among makuha ning among gibuhat?” Si Hesus nakasabot sa hunahuna ni Pedro ug giingnan niya ang mga tinun-an nga ang mobiya sa panimalay o sa mga uma tungod kaniya ug sa Maayong Balita, makadawat og gatusan ka pilo nga balos ning kinabuhia ug kinabuhing dayon sa umaabot nga kalibotan. Ang “gatosan ka pilo” dili angay’ng sabton nga materyal nga butang kondili kinabuhi nga malungtaron, puno sa kahulogan ug kalipay uban sa Dios. Sakto ang giingon sa usa ka magsusulat: “The highest reward for a person’s toil is not what they get for it, but what they become by it.”

No comments: