Tuesday, May 17, 2016

TUESDAY OF THE 7TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MARCOS 9:30-37. MAHIMO BA SA USA KA KANDIDATO NGA MUDAOG SA ELEKSYON BISAN DILI SIYA MAMALIT OG MGA BOTO? Adunay kandidato nga wala gayod manghatag og kwarta o butang sa mga botante, apan nidaug isip numero uno nga konsehal sa lungsod. Unsa may anaa ning tawhana nga gipili man siya sa mga tawo? Daghan ang moingon nga siya usa ka tawo nga mapaubsanon ug maalagaron sa mga kabos. Nanerbisyo siya dili lamang panahon sa kampanya ug eleksyon, kondili sa matag adlaw sa iyang kinabuhi. Kining maong pulitiko angay natong himoong modelo tungod kay siya nagsunod sa gitudlo ni Kristo diha sa ebanghelyo: “Bisan kinsa ang buot nga mahimo nga labing dako kinahanglan nga magpaubos siya ug mag-alagad sa tanan.” Sakto si Martin Luther King, Jr. sa pag-ingon, “Everybody can be great because anybody can serve.”

No comments: