Tuesday, May 10, 2016

WEDNESDAY OF THE 7TH WEEK OF EASTER (YEAR C)


JUAN 17:11B-19. UNSA MAY UNOD SA ATONG MGA PAG-AMPO? Diha sa pag-ampo daghan kanato mangayo sa Ginoo sa personal nga mga kagustohan. Dili man kini sayop, apan magbantay kita tungod kay bisan sa pag-ampo kita mahimong laog ug magkinaugalingon. Si Kristo naghatag kanato’g maayong panig-ingnan sa pag-ampo. Nangaliyupo siya ngadto sa Dios Amahan dili para sa iyang kaugalingong panginahanglan kondili para sa kaayohan sa iyang mga tinun-an. Gihangyo niya ang Amahan nga ubanan niya kanunay ang mga tinun-an, ug bantayan sila batok sa tanang kadaot dinhi sa kalibotan. Kini magdasig kanato sa pag-ampo dili lamang para sa atong kaayohan kondili para sa kalamboan sa mga silingan. Adunay nag-ingon: “When you take the time to pray for others, God finds the time to bless you.”

No comments: