Thursday, May 26, 2016

THURSDAY OF THE 8TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MARCOS 10:46-52. SA UNSA MANG PAGKABUTA KITA ANGAY NGA MAMAAYO? Ang milagrosong pagkaayo ni Bartimeo dili lamang fisikal kondili espiritwal usab. Gibalik ni Hesus dili lamang ang kahayag sa mga mata ni Bartimeo kondili apil usab ang kahayag sa iyang kalag. Matod pa sa ebanghelyo, “Dihadiha nakakita ang buta ug nisugod pagsunod kang Hesus.” Ang pagsunod kang Hesus maoy timailhan sa bag-ong kinabuhi nga gisugdan pagpuyo ni Bartimeo, usa ka kinabuhi nga nahayagan na sa Ginoo. Kasagaran kanato walay problema sa mga mata, apan adunay problema sa kalag, nga maoy hinungdan sa atong pagpakasala. Matod pa ni Helen Keller: “The only thing worse than being blind is having sight but no vision.” Mag-ampo kita sa Ginoo nga ayohon ang atong panglantaw aron makakita kita unsa gayod ang kinabuhi nga angay natong subayon.

No comments: