Monday, May 16, 2016

MONDAY OF THE 7TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)

MARCOS 9:14-29. UNSA MAY ANGAY’NG BUHATON TALIWALA SA MGA PAGSUWAY SA KINABUHI? Usahay, ang atong pagtoo sa Dios pagasuwayon sa mga dagkong problema ug kasakitan. Aduna man gani panahon nga mawad-an kita’g paglaum ug pagsalig sa gahum sa Dios. Diha sa ebanghelyo, ang amahan sa usa ka bata nga giyawaan naghatag kanato’g maayong panig-ingnan sa pag-ampo: “Ginoo, tabangi ang akong gamay nga pagtoo.” Angay usab kitang mag-ampo niini tungod kay ang kinabuhi dinhi sa kalibotan dili sayon ug usahay lisod kaayo’ng dawaton. Matod pa sa inila nga Irish Fisherman’s Prayer: “Lord, be good to me. The ocean is so wide and my boat is so small.” Taliwala sa dakong lawod sa kinabuhi, mosalig kita nga ang tanang butang nga mahitabo adunay rason ug nga ang Ginoo magpatigayon sa tanan alang sa atong kaayohan.

No comments: