Sunday, May 1, 2016

MONDAY OF THE 6TH WEEK OF EASTER (YEAR C)


JUAN 15:26-16:4. NGANONG ADUNA MAY MANGLUTOS SA MGA KRISTIYANOS? Si Kristo nagpasidaan sa iyang mga tinun-an: “Hinginlan kamo nila sa mga sinagoga; gani moabot ang takna nga si bisan kinsa nga mopatay kaninyo magtoo nga mag-alagad siya sa Diyos.” Kining mga pulonga makahuloganon tungod kay nabalitaan nato nga bisan karon adunay mga tawo nga mopatay og mga Kristiyanos sa ngalan sa Dios. Gibuhat kini sa mga ISIS ngadto sa mga Kristiyanos sa Middle East. Para kanato nga nagsimba og Dios nga mahigugmaon ug maloloy-on, lisod sabton ang ilang hunahuna ug buhat. Matod pa ni Hesus, “Buhaton nila kini tungod kay sila wala makaila sa Amahan ni kanako.” Nga sa ato pa, gibuhat nila ang pagpatay sa mga Kristiyanos tungod kay wala man sila makaila sa tinuod nga Dios.

No comments: