Wednesday, May 18, 2016

THURSDAY OF THE 7TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)
MARCOS 9:41-50. SERYOSO BA SI HESUS SA IYANG PAGSUGO SA MGA TINUN-AN SA PAGPUTOL SA ILANG KAMOT UG TIIL, UG SA PAGLUGIT SA ILANG MATA, KON KINI MAOY HINUNGDAN SA PAGPAKASALA? Usahay si Hesus mogamit og paagi sa pag-estorya nga palabihan aron pagtudlo og usa ka bililhong pagtulon-an. Dili niya gusto nga kita mapungkol o mabuta. Buot lamang niya kitang pahimangnoan sa paglikay nga makahimo’g eskandalo o mahimong hinungdan sa laing tawo nga makasala. Ang mga kabataan ug kabatan-onan maoy dali nga maapektohan sa atong mga daotang ehemplo ug sayop nga patulon-an. Busa, angay kitang magbantay sa atong pinulongan ug linihokan sa ilang atubangan. Adunay nag-ingon: “Children are great imitators, so give them something great to imitate.”

No comments: