Saturday, May 28, 2016

SATURDAY OF THE 8TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MARCOS 11:27-33. GIILA BA NATO ANG GAHUM UG KATUNGOD NI HESUS SA ATONG KINABUHI? Human gibadlong ug giabog ni Hesus ang mga nagnegosyo sa templo, gipangutana siya sa mga kadagkoan sa mga Hudiyo kon kinsay naghatag kaniya og katungod sa pagbuhat niini. Wala sila makasabot nga si Hesus, ang bugtong Anak sa Dios, maoy naghupot sa katungod sa pagdumala sa moral nga kinabuhi sa mga tawo. Isip mga sumusunod ni Kristo, angay natong ilhon kining maong katungod sa Dios nga modumala sa atong moral nga pamuyo. Siya, dili kita, ang magbuot unsay maayo ug daotan. Ang Iyang mga sugo ug pagtulon-an maoy atong sundon tungod kay kini ang kahayag sa dalan nga atong gilaktan. Ang Libro sa Panultihon nag-ingon, “We can make our plans, but the Lord determines our steps” (16:9).

No comments: