Wednesday, May 11, 2016

THURSDAY OF THE 7TH WEEK OF EASTER (YEAR C)


JUAN 17:20-26. SA UNSA MANG PAAGIHA KITA MAGKAHIUSA? Adunay mga tawo nga magkahiusa diha sa bisyo, sama sa pag-inum, pagpanugal, ug pangbabae. Ang uban magkahiusa sa pagpanglibak, pagpanikas, ug pagpamaligya og druga. Dili kini maayo. Diha sa ebanghelyo si Hesus nag-ampo nga kita magkahiusa sama nga siya ug ang iyang Amahan nahiusa sa gugma. Ang gugma maoy maghimo sa pagkahiusa nga positibong hiyas. Nindot kaayo kon kita magkahiusa sa pagbantay sa kalinaw, sa pagsulbad sa kapobrehon, sa pagpalig-on sa pamilya, sa pag-amping sa kinaiyahan, ug uban pa. Kini nga panaghiusa maoy atong himoon tungod kay pinaagi niini ang katilingban sa Dios malig-on. Hinumduman nato ang giingon ni Hans Urs Von Balthasar: “Even if a unity of faith is not possible, a unity of love is.”

No comments: